TM63-MIB

File: TM63-MIB.mib (41474 bytes)

Imported modules

SNMPv2-SMI SNMPv2-TC

Imported symbols

MODULE-IDENTITY OBJECT-TYPE NOTIFICATION-TYPE
ObjectName Integer32 IpAddress
enterprises DisplayString TEXTUAL-CONVENTION
DateAndTime

Defined Types

Hundredths  
np. przeksztalc 1234 na 12.34
TEXTUAL-CONVENTION    
  INTEGER 0..65535  

LogEntry  
SEQUENCE    
  logIndex INTEGER 0..1999
  logEventDescription DisplayString Size(0..23)

EsEntryES15N  
SEQUENCE    
  esIndexES15T INTEGER 0..16
  esOpisEventDescriptionES15T DisplayString Size(0..22)

EsEntryES15R  
SEQUENCE    
  esIndexES15R INTEGER 0..16
  esEventDescriptionES15R DisplayString Size(0..22)

EsEntrySES15T  
SEQUENCE    
  esIndexSES15T INTEGER 0..16
  esEventDescriptionSES15T DisplayString Size(0..22)

EsEntrySES15R  
SEQUENCE    
  esIndexSES15R INTEGER 0..16
  esEventDescriptionSES15R DisplayString Size(0..22)

EsEntryES24T  
SEQUENCE    
  esIndexES24T INTEGER 0..1
  esEventDescriptionES24T DisplayString Size(0..24)

EsEntryES24R  
SEQUENCE    
  esIndexES24R INTEGER 0..1
  esEventDescriptionES24R DisplayString Size(0..24)

EsEntrySES24T  
SEQUENCE    
  esIndexSES24T INTEGER 0..1
  esEventDescriptionSES24T DisplayString Size(0..24)

EsEntrySES24R  
SEQUENCE    
  esIndexSES24R INTEGER 0..1
  esEventDescriptionSES24R DisplayString Size(0..24)

Defined Values

lanex 1.3.6.1.4.1.5746
OBJECT IDENTIFIER    

telecom 1.3.6.1.4.1.5746.1
OBJECT IDENTIFIER    

main 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.1
OBJECT IDENTIFIER    

configuration 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.2
OBJECT IDENTIFIER    

status 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.3
OBJECT IDENTIFIER    

eventLog 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.4
OBJECT IDENTIFIER    

es 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.5
OBJECT IDENTIFIER    

test 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.6
OBJECT IDENTIFIER    

optiLine16 1.3.6.1.4.1.5746.1.2
Tok_String
MODULE-IDENTITY    

mainDeviceName 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.1.1
Nazwa urzadzenia (tekst - 16 znakow)
Status: current Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(0..16)  

mainDeviceDescription 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.1.2
Tekstowy opis urzadzenia (tekst - 16 znakow)
Status: current Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(0..16)  

mainDeviceType 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.1.3
Typ urzadzenia: 44 - TM-44 49 - TM-60 60 - TM-60 61 - TM-61 62 - OptiLine 4 (TM-62) 63 - OptiLine 16 (TM-63)
Status: current Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..255  

mainHardwareVersion 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.1.4
Wersja produkcyjna urzadzenia (np.TM-63.x ,gdzie x-wersja produkcyjna
Status: current Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..255  

mainLNMPAddress 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.1.5
Adres urzdzenia wykorzystany w protokole LNMP dla LanWin
Status: current Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  Integer32  

mainDevicePhysicalNumber 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.1.6
Numer fabryczny urzadzenia
Status: current Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..65535  

mainDeviceSoftwareVersion 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.1.7
Wersja kodu ukladu programowalnego np. 101 oznacza wersje 1.01
Status: current Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..65535  

mainSoftwareVersion 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.1.8
Wersja oprogramowania np. wartosc 101 oznacza wersje 1.01
Status: current Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..65535  

mainPasswordActivity 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.1.9
Aktywacja hasa dostepu do urzdzenia: 0 - haso nieaktywne 1- haso aktywne
Status: current Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..1  

mainPassword 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.1.10
Haslo dostepu do urzadzenia
Status: current Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  OCTET STRING Size(0..8)  

mainDateTime 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.1.11
Data i czas systemowy
Status: current Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DateAndTime  

confLOES 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.2.1
Zalaczanie/blokowanie kanalow skladowych 1-16 Rejestr ZKS jest 16 bitowy i ustawienie poszczegolnych bitow od bitu nr 0 do 15 na wartooeae 1 powoduje zalonczenie, a ustawienie na 0 wylonczenie odpowiednio kanalu 1-16. bit : 15 14 13 12 11 10 9 8 nazwa : ZKS16 ZKS15 ZKS14 ZKS13 ZKS12 ZKS11 ZKS10 ZKS9 bit : 7 6 5 4 3 2 1 0 nazwa : ZKS8 ZKS7 ZKS6 ZKS5 ZKS4 ZKS3 ZKS2 ZKS1
Status: current Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..65535  

confAISL 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.2.2
Generowanie sygnalu AIS w odpowiednim kanale skladowym 1-16 Wymuszenie przesania sygnau AIS do odpowiednich kanaow skadowych (AISLKx = 1 -wymuszenie przesyania sygnau AIS do kanau skadowego nr x) bit : 15 14 13 12 11 10 9 8 nazwa : AISL16 AISL15 AISL14 AISL13 AISL12 AISL11 AISL10 AISL9 bit : 7 6 5 4 3 2 1 0 nazwa : AISL8 AISL7 AISL6 AISL5 AISL4 AISL3 AISL2 AISL1
Status: current Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..65535  

confAlarmConfirm 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.2.3
Kasowanie (potwierdzanie) alarmu 1- kasowanie
Status: current Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..1  

confTransmitterType 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.2.4
Typ nadajnika bloku zbiorczego: 0-dioda laserowa, 1-dioda LED, 2-elektryczny E3
Status: current Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..2  

confTransmitterStatus 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.2.5
Ustawienie nadajnika laserowego: 0-wylaczony/automatyka, 1-pelna moc, 2-obnizona moc
Status: current Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..2  

confProgMAXTemperature 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.2.6
Gorny dopuszczalny poziom temperatury w systemie (wartooeae np. 2758 oznacza temperature 27.58 stopni C)
Status: current Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..65535  

confProgMINTemperature 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.2.7
Dolny dopuszczalny poziom temperatury w systemie (wartooeae np. 2758 oznacza temperature 27.58 stopni C)
Status: current Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..65535  

confProgMAX3V 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.2.8
Gorny dopuszczalny poziom napiecia 3.3V (wartooeae np. 327 oznacza napiecie 3.27V)
Status: current Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..65535  

confProgMIN3V 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.2.9
Dolny dopuszczalny poziom napiecia 3.3V (wartooeae np. 327 oznacza napiecie 3.27V)
Status: current Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..65535  

confProgMAX5V 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.2.10
Gorny dopuszczalny poziom napiecia 5V (wartooeae np. 527 oznacza napiecie 5.27V)
Status: current Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..65535  

confProgMIN5V 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.2.11
Dolny dopuszczalny poziom napiecia 5V (wartooeae np. 527 oznacza napiecie 5.27V)
Status: current Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..65535  

statLOES 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.3.1
Stan rejestru Sygnalow Skladowych 1-16 Zanik sygnau skadowego przychodzcego do wejoecia (ZSSx=1 - zanik sygnau, ZSSx=0 - sygna obecny, gdzie: x - numer kanalu). bit : 15 14 13 12 11 10 9 8 nazwa : ZSS16 ZSS15 ZSS14 ZSS13 ZSS12 ZSS11 ZSS10 ZSS9 bit : 7 6 5 4 3 2 1 0 nazwa : ZSS8 ZSS7 ZSS6 ZSS5 ZSS4 ZSS3 ZSS2 ZSS1
Status: current Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..65535  

statAISLM 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.3.2
Stan rejestru Sygnalow AIS Lokalnych 1-16 Odbior sygnau AIS przez urzdzenie lokalne na wejoeciu (AISLx=1 - urzdzenie odbiera sygna AIS, AISLx=0 - brak sygnau AIS, gdzie: x - numer kanalu). bit : 15 14 13 12 11 10 9 8 nazwa : AISL16 AISL15 AISL14 AISL13 AISL12 AISL11 AISL10 AISL9 bit : 7 6 5 4 3 2 1 0 nazwa : AISL8 AISL7 AISL6 AISL5 AISL4 AISL3 AISL2 AISL1
Status: current Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..65535  

statVIOL 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.3.4
Stan rejestru Blad Wiolacji Sygnalu Skladowego 1-16 (BWSSx=1 - jest blad na kanale x, BWSSx=0 - brak bledu na kanale x, gdzie: x - numer kanalu). bit : 15 14 13 12 11 10 9 8 nazwa : BWSS16 BWSS15 BWSS14 BWSS13 BWSS12 BWSS11 BWSS10 BWSS9 bit : 7 6 5 4 3 2 1 0 nazwa : BWSS8 BWSS7 BWSS6 BWSS5 BWSS4 BWSS3 BWSS2 BWSS1
Status: current Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..65535  

statBZSTAT 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.3.5
Stan rejestru Status Bloku Zbiorczego BZSTAT jest rejestrem 8 bitowym. Znaczenie jego bitow: bit 7: L_OFF - stan pracy lasera (0 wczony, 1-wyczony) bit 6: BWSS - Bd wiolacji kodu 5B-6B sygnau zbiorczego bit 5: ALZUZ-Alarm Zwrotny Z Urzdzenia Zdalnego (ALZUZ=1 - urzdzenie otrzymao sygna alarmu zwrotnego, ALZUZ=0 - brak sygnau alarmu zwrotnego). bit 4: 106K - Przekroczenie stopy 10-6 bedow kodowych w odebranym sygnale zbiorczym (E10_6=1 - nastpio przekroczenie, E10_6=0 - przekroczenie nie nastpio). bit 3: 103K - Przekroczenie stopy 10-3 bedow kodowych w odebranym sygnale zbiorczym (E10_3=1 - nastpio przekroczenie, E10_3=0 - przekroczenie nie nastpio). bit 2: USR - Utrata Synchronizacji Ramki bit 1: ZMN - Zanik Mocy Nadajnika (0 moc poprawna, 1 moc niepoprawna) bit 0: ZSO - Zanik Sygnau Optycznego na wejoeciu oewiatowodowym
Status: current Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..255  

statSUS 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.3.6
Stan rejestru Status Ukladu Sygnalizacji Bity sygnalizacji alarmow: bit 0: DALP - bit sygnalizacji alarmu pilnego lub zaniku alarmu po potwierdzeniu bit 1: DPALP - bit sygnalizacji przypomnienia alarmu pilnego bit 2: PALP - bit zaczenia przekaYnika alarmu pilnego bit 3: DALN - bit sygnalizacji alarmu niepilnego lub zaniku alarmu po potwierdzeniu bit 4: DPALN - bit sygnalizacji przypomnienia alarmu niepilnego bit 5: PALN - bit zaczenia przekaYnika alarmu niepilnego
Status: current Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..255  

statKJT 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.3.7
Stan rejestru Kontrola Jakosci Transmisji Bity rejestru: bit 7: PSES24O - Wystpienie przekroczenia wartooeci progowej dla rejestru SES,24 godzinnego, dla kierunku odbiorczego (PSES24O=1 - nastpio przekroczenie, PSES24O=0 - przekroczenie nie nastpio) bit 6: PSES24N - Wstpienie przekroczenia wartooeci progowej dla rejestru SES, 24 godzinnego, dla kierunku nadawczego (PSES24N=1 - nastpio przekroczenie, PSES24N=0 - przekroczenie nie nastpio) bit 5: PES24O - Wystpienie przekroczenia wartooeci progowej dla rejestru ES, 24 godzinnego, dla kierunku odbiorczego (PES24O=1 - nastpio przekroczenie, PES24O=0 - przekroczenie nie nastpio) bit 4: PES24N - Wystpienie przekroczenia wartooeci progowej dla rejestru ES, 24 godzinnego, dla kierunku nadawczego (PES24N=1 - nastpio przekroczenie, PES24N=0 - przekroczenie nie nastpio) bit 3: PSES15O - Wystpienie przekroczenia wartooeci progowej dla rejestru SES, 15 minutowego, dla kierunku odbiorczego (PSES15O=1 - nastpio przekroczenie, PSES15O=0 - przekroczenie nie nastpio) bit 2: PSES15N - Wystpienie przekroczenia wartooeci progowej dla rejestru SES, 15 minutowego, dla kierunku nadawczego (PSES15N=1 - nastpio przekroczenie, PSES15N=0 - przekroczenie nie nastpio) bit 1: PES15O - Wystpienie przekroczenia wartooeci progowej dla rejestru ES, 15 minutowego, dla kierunku odbiorczego (PES15O=1 - nastpio przekroczenie, PES15O=0 - przekroczenie nie nastpio) bit 0: PES15N - Wystpienie przekroczenia wartooeci progowej dla rejestru ES, 15 minutowego, dla kierunku nadawczego (PES15N=1 - nastpio przekroczenie, PES15N=0 - przekroczenie nie nastpio)
Status: current Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..255  

statTemperature 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.3.8
Temperatura otoczenia systemu (wartooeae np. 2758 oznacza temperature 27.58 stopni C)
Status: current Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  Hundredths  

stat3VVoltage 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.3.9
Napiecie zasilania 3.3V (wartooeae np. 327 oznacza napiecie 3.27 V)
Status: current Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..65535  

stat5VVoltage 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.3.10
Napiecie zasilania 5V (wartooeae np. 527 oznacza napiecie 5.27 V)
Status: current Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..65535  

statExtremLevel 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.3.13
Stan napieae zasilajcych i temperatury otoczenia. Poszczegolne bity oznaczaj przekroczenie wartooeci dopuszczalnej (progowej): (1 - przekroczenie wartosci progowej, 0 - wrtosc ponizej ustawionego progu) bit 0: - stan napiecia 3.3V bit 1: - stan napiecia 5V bit 7: - stan temperatury otoczenia
Status: current Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..255  

statLOESmask 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.3.14
Maska rejestru Sygnalow skladowych 1-16
Status: current Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..65535  

statBZSTATmask 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.3.15
Maska rejestru Status Bloku Zbiorczego
Status: current Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..255  

statAISE3 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.3.16
Sygnal AIS w module E3
Status: current Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..1  

logIndexLastEvent 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.4.1
Indeks do ostatnio wpisanego zdarzenia w historii dziennika zdarzen. -1 oznacza dziennik pusty
Status: current Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER -1..1999  

logErase 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.4.2
Kasowanie dziennika zdarzen ustawienie. 1 - kasowanie
Status: current Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER kasowanie(1)  

logTable 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.4.3
Tabela opisuje dziennik zdarzen
Status: current Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  SEQUENCE OF  
    LogEntry

logEntry 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.4.3.1
Tok_String
Status: current Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  LogEntry  

logIndex 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.4.3.1.1
Indeks zdarzenia
Status: current Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..1999  

logEventDescription 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.4.3.1.2
Opis Zdarzenia: YYYY/MM/DD HH:MM.SS ZZZ YYYY - rok MM - miesiac DD - dzien HH - godzina MM - minuta SS - sekunda ZZZ - identyfikator zdarzenia
Status: current Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(0..23)  

esLastES15T 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.5.1
Indeks ostatniego zapisanego rejestru ES15N w tablicy licznikow
Status: current Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..15  

esLastES15R 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.5.2
Indeks ostatniego zapisanego rejestru ES15O w tablicy licznikow
Status: current Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..15  

esLastSES15T 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.5.3
Indeks ostatniego zapisanego rejestru SES15N w tablicy licznikow
Status: current Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..15  

esLastSES15R 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.5.4
Indeks ostatniego zapisanego rejestru SES15O w tablicy licznikow
Status: current Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..15  

esLastES24T 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.5.5
Indeks ostatniego zapisanego rejestru ES24N w tablicy licznikow
Status: current Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..1  

esLastES24R 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.5.6
Indeks ostatniego zapisanego rejestru ES24O w tablicy licznikow
Status: current Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..1  

esLastSES24T 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.5.7
Indeks ostatniego zapisanego rejestru SES24N w tablicy licznikow
Status: current Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..1  

esLastSES24R 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.5.8
Indeks ostatniego zapisanego rejestru SES24O w tablicy licznikow
Status: current Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..1  

esErase 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.5.9
Kasowanie rejestrow Es/Ses ustawienie 1 - kasowanie
Status: current Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER kasowanie(1)  

esESAlarm 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.5.10
Aktywacja alarmu przekroczenia wartooeci progowej ES lub SES 0 - nieaktywny 1 - aktywny
Status: current Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..1  

esES15On 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.5.11
Wartosc progowa zalaczenia alarmu niepilnego w okresie 15 min. (0-900)
Status: current Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..900  

esES15Off 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.5.12
Wartosc progowa wylaczenia alarmu niepilnego w okresie 15 min. (0-900)
Status: current Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..900  

esSES15On 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.5.13
Wartosc progowa zalaczenia alarmu pilnego w okresie 15 min. (0-900)
Status: current Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..900  

esSES15Off 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.5.14
Wartosc progowa wylaczenia alarmu pilnego w okresie 15 min. (0-900)
Status: current Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..900  

esES24On 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.5.15
Wartosc progowa zalaczenia alarmu niepilnego w okresie 24 h. (0-86400)
Status: current Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..86400  

esES24Off 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.5.16
Wartosc progowa wylaczenia alarmu niepilnego w okresie 24 h. (0-86400)
Status: current Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..86400  

esSES24On 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.5.17
Wartosc progowa zalaczenia alarmu pilnego w okresie 24 h. (0-86400)
Status: current Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..86400  

esSES24Off 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.5.18
Wartosc progowa wylaczenia alarmu pilnego w okresie 24 h. (0-86400)
Status: current Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..86400  

esESSESHour 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.5.19
Godzina rozpoczecia zliczania w rejestrach ES i SES
Status: current Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..23  

esESSESMinute 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.5.20
Minuta rozpoczecia zliczania w rejestrach ES i SES
Status: current Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..59  

esTableES15T 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.5.21
Tabela opisuje zapis licznikow ES15N
Status: current Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  SEQUENCE OF  
    EsEntryES15N

esEntryES15T 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.5.21.1
Tok_String
Status: current Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  EsEntryES15N  

esIndexES15T 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.5.21.1.1
Indeks
Status: current Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..16  

esEventDescriptionES15T 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.5.21.1.2
Opis: YYYY/MM/DD HH:MM LLL A YYYY - rok MM - miesiac DD - dzien HH - godzina MM - minuta LLL - licznik sekund z bledami
Status: current Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(0..22)  

esTableES15R 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.5.22
Tabela opisuje zapis licznika ES15O
Status: current Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  SEQUENCE OF  
    EsEntryES15R

esEntryES15R 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.5.22.1
Tok_String
Status: current Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  EsEntryES15R  

esIndexES15R 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.5.22.1.1
Indeks
Status: current Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..16  

esEventDescriptionES15R 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.5.22.1.2
Opis: YYYY/MM/DD HH:MM LLL A YYYY - rok MM - miesiac DD - dzien HH - godzina MM - minuta LLL - licznik sekund z bledami
Status: current Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(0..22)  

esTableSES15T 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.5.23
Tabela opisuje zapis licznika SES15N
Status: current Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  SEQUENCE OF  
    EsEntrySES15T

esEntrySES15T 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.5.23.1
Tok_String
Status: current Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  EsEntrySES15T  

esIndexSES15T 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.5.23.1.1
Indeks
Status: current Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..16  

esEventDescriptionSES15T 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.5.23.1.2
Opis: YYYY/MM/DD HH:MM LLL A YYYY - rok MM - miesiac DD - dzien HH - godzina MM - minuta LLL - licznik sekund z bledami
Status: current Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(0..22)  

esTableSES15R 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.5.24
Tabela opisuje zapis licznika SES15O
Status: current Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  SEQUENCE OF  
    EsEntrySES15R

esEntrySES15R 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.5.24.1
Tok_String
Status: current Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  EsEntrySES15R  

esIndexSES15R 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.5.24.1.1
Indeks
Status: current Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..16  

esEventDescriptionSES15R 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.5.24.1.2
Opis: YYYY/MM/DD HH:MM LLL A YYYY - rok MM - miesiac DD - dzien HH - godzina MM - minuta LLL - licznik sekund z bledami
Status: current Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(0..22)  

esTableES24T 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.5.25
Tabela opisuje zapis licznika ES24N
Status: current Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  SEQUENCE OF  
    EsEntryES24T

esEntryES24T 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.5.25.1
Tok_String
Status: current Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  EsEntryES24T  

esIndexES24T 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.5.25.1.1
Indeks
Status: current Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..1  

esEventDescriptionES24T 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.5.25.1.2
Opis: YYYY/MM/DD HH:MM LLLLL A YYYY - rok MM - miesiac DD - dzien HH - godzina MM - minuta LLLLL- licznik sekund z bledami
Status: current Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(0..24)  

esTableES24R 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.5.26
Tabela opisuje zapis licznika ES24O
Status: current Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  SEQUENCE OF  
    EsEntryES24R

esEntryES24R 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.5.26.1
Tok_String
Status: current Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  EsEntryES24R  

esIndexES24R 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.5.26.1.1
Indeks
Status: current Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..1  

esEventDescriptionES24R 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.5.26.1.2
Opis: YYYY/MM/DD HH:MM LLLLL A YYYY - rok MM - miesiac DD - dzien HH - godzina MM - minuta LLLLL- licznik sekund z bledami
Status: current Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(0..24)  

esTableSES24T 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.5.27
Tabela opisuje zapis licznika SES24N
Status: current Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  SEQUENCE OF  
    EsEntrySES24T

esEntrySES24T 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.5.27.1
Tok_String
Status: current Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  EsEntrySES24T  

esIndexSES24T 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.5.27.1.1
Indeks
Status: current Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..11  

esEventDescriptionSES24T 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.5.27.1.2
Opis: YYYY/MM/DD HH:MM LLLLL A YYYY - rok MM - miesiac DD - dzien HH - godzina MM - minuta LLLLL- licznik sekund z bledami
Status: current Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(0..24)  

esTableSES24R 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.5.28
Tabela opisuje zapis licznika SES24O
Status: current Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  SEQUENCE OF  
    EsEntrySES24R

esEntrySES24R 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.5.28.1
Tok_String
Status: current Access: not-accessible
OBJECT-TYPE    
  EsEntrySES24R  

esIndexSES24R 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.5.28.1.1
Indeks
Status: current Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..1  

esEventDescriptionSES24R 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.5.28.1.2
Opis: YYYY/MM/DD HH:MM LLLLL A YYYY - rok MM - miesiac DD - dzien HH - godzina MM - minuta LLLLL- licznik sekund z bledami
Status: current Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(0..24)  

testTributaryChannelLoopType1 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.6.1
Zalaczenie petli kanalu skladowego 1 - 16 do interfejsu. (ALx = 1 zaczenie petli, ALx = 0 wyczene petli na kanale x) bit : 15 14 13 12 11 10 9 8 nazwa : AL16 AL15 AL14 AL13 AL12 AL11 AL10 AL9 bit : 7 6 5 4 3 2 1 0 nazwa : AL8 AL7 AL6 AL5 AL4 AL3 AL2 AL1
Status: current Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..65535  

testTributaryChannelLoopType2 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.6.2
Zalaczenie petli kanalu skladowego 1 - 16 od interfejsu. (RLx = 1 zaczenie petli, RLx = 0 wyczene petli na kanale x) bit : 15 14 13 12 11 10 9 8 nazwa : RL16 RL15 RL14 RL13 RL12 RL11 RL10 RL9 bit : 7 6 5 4 3 2 1 0 nazwa : RL8 RL7 RL6 RL5 RL4 RL3 RL2 RL1
Status: current Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..65535  

testMainChannelLoopType1 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.6.3
Zalaczenie petli kanalu zbiorczego do interfejsu
Status: current Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..1  

testMainChannelLoopType2 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.6.4
Zalaczenie petli kanalu zbiorczego od interfejsu
Status: current Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..1  

testGeneratorDetector 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.6.5
numer generatora/detektora wykorzystywanego do testu 1..16 - generator w kierunku kanalu skladowego (E1) 1..16 17 - generator w kierunku kanalu zbiorczego (E3)
Status: current Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..17  

testGCT 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.6.6
Sterowanie zaczaniem/wyczaniem generatorow testowych wybranych kanaow E1/E3: 1 - generator zaczony 0 - generator wyczony
Status: current Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..1  

testTime 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.6.7
Deklarowany czas trwania testu w sekundach. Maks. 24 godziny
Status: current Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..86400  

testSyncTime 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.6.8
czas pomiaru gdy jest synchronizacja
Status: current Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..86400  

testNoSyncTime 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.6.9
czas pomiaru gdy brak synchronizacji
Status: current Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..86400  

testErrorsPerSec 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.6.10
Biezaca liczba bledow w cyklu sekundowym
Status: current Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  Integer32  

testTotalErrorNumber 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.6.11
Calkowita liczba bledow
Status: current Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  Integer32  

testBER 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.6.12
Stopa bledow w formacie: P.Pe-LL (notacja naukowa) przyklad: 2.3e-09
Status: current Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(0..7)  

testErrorsPerSecBWSZ 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.6.13
Biezaca liczba bledow BWSZ w cyklu sekundowym
Status: current Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  Integer32  

testTotalErrorNumberBWSZ 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.6.14
Calkowita liczba bledow BWSZ
Status: current Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  Integer32  

testBERBWSZ 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.6.15
Stopa bledow BWSZ w formacie: P.Pe-LL (notacja naukowa) przyklad: 2.3e-09
Status: current Access: read-write
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(0..7)  

testSyncYesNo 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.6.16
Flaga synchronizacji (1 - oznacza detekcje cigu testowego)
Status: current Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER brakSynchronizacja(0), jestSynchronizacja(1)  

testStatus 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.6.17
status wykonywania testu 0 - OFF - test wyczony 1 - ON - test zaczony 2 - RUN - test trwa 3 - READY - gotowooeae do rozpoczecia testu 4 - WAIT_ON - oczekiwanie na zaczenie testu 5 - WAIT_OFF - oczekiwanie na wyczenie testu 6 - WAIT - oczekiwanie
Status: current Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..6  

optiLine16MIBNotifications 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.7
OBJECT IDENTIFIER    

mibNotificationsPrefix 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.7.0
OBJECT IDENTIFIER    

optiLine16MIBObjects 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.7.1
OBJECT IDENTIFIER    

obEventIdn 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.7.1.1
Nr zdarzenia
Status: current Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  INTEGER 0..65535  

obEventDescription 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.7.1.2
Opis zdarzenia
Status: current Access: read-only
OBJECT-TYPE    
  DisplayString Size(0..60)  

trapOptiLine16ALPActive 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.7.0.1
Aktywny Alarm pilny
Status: current Access: read-only
NOTIFICATION-TYPE    

trapOptiLine16ALNActive 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.7.0.2
Aktywny Alarm niepilny
Status: current Access: read-only
NOTIFICATION-TYPE    

trapOptiLine16LogIdn 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.7.0.3
Wystapienie zdarzenia w urzadzeniu: 1.Zapis do lokalnego dziennika zdarzen 2.Przekazanie identyfikatora zdarzenia w trapie
Status: current Access: read-only
NOTIFICATION-TYPE    

trapOptiLine16Es 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.7.0.4
Zmiana w licznikach es/ses
Status: current Access: read-only
NOTIFICATION-TYPE    

trapOptiLine16confn 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.7.0.5
Zapis do zmiennej z grupy knfiguracja, n - identyfikator elementu, ktory zostal zmodyfikowany
Status: current Access: read-only
NOTIFICATION-TYPE    

trapOptiLine16ALPInactive 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.7.0.6
Nieaktywny Alarm pilny
Status: current Access: read-only
NOTIFICATION-TYPE    

trapOptiLine16ALNInactive 1.3.6.1.4.1.5746.1.2.7.0.7
Nieaktywny Alarm niepilny
Status: current Access: read-only
NOTIFICATION-TYPE